?

Log in

No account? Create an account
January 10th, 2014 - Рэканструкцыя БКА

Беларускі ўніфармолаг
Date: 2014-01-10 12:30
Subject: Уніфармалогія войска БНР
Security: Public
Беларускія вайсковыя фармацыі ў Летуве ў 1919-23 гг. Знакі рознасці, строй.

http://bka.ucoz.ru/publ/belaruskija_vajskovyja_farmacyi_w_letuve_w_1919_23_gg_znaki_roznasci_stroj/1-1-0-26

Першая Слуцкая Стралковая Брыгада.

http://bka.ucoz.ru/publ/pershaja_sluckaja_stralkovaja_brygada/1-1-0-22

Беларускія вайсковыя аддзелы пры Беларускай Вайсковай Камісіі.

http://bka.ucoz.ru/publ/belaruskija_vajskovyja_addzely_pry_belaruskaj_vajskovaj_kamisii/1-1-0-21

Эвалюцыя строя камбатантаў Станіслава Булак-Балаховіча.

http://bka.forum24.ru/?1-2-0-00000006-000-0-0-1389336968

Беларусы ў Латвіі ў пачатку 20-х гадоў 20 ст.

http://bka.ucoz.ru/publ/belarusy_w_latvii_w_pachatku_20_kh_gadow_20_st/1-1-0-27
Post A Comment | | Linkbrowse
my journal
March 2019