?

Log in

No account? Create an account
Арганізацыя і ўніфармалогія паўстанскага войска ў 1863-м годзе. - Рэканструкцыя БКА — LiveJournal

Беларускі ўніфармолаг
Date: 2014-02-03 23:07
Subject: Арганізацыя і ўніфармалогія паўстанскага войска ў 1863-м годзе.
Security: Public
Tags:1863
1) Строй пяхоты і кавалерыі паўстанскага войска (праект 1861 года).

http://bka.ucoz.ru/publ/stroj_pjakhoty_i_kavaleryi_pawstanskaga_vojska_praehkt_1861_goda/1-1-0-13

2) Піка касінера мадэлі 1861 года.

http://bka.ucoz.ru/publ/pika_kasinera_madehli_1861_goda/1-1-0-14

3)  Піка касінера мадэлі 1794 года

http://bka.forum24.ru/?1-3-0-00000031-000-0-0-1380615126

4) Арганізацыя аддзелаў касінераў

http://bka.ucoz.ru/publ/arganizacyja_addzelaw_kasineraw/1-1-0-18

5) Зброя касінераў у Паўстанні 1863-1864 гадоў

http://bka.ucoz.ru/publ/zbroja_kasineraw_u_pawstanni_1863_1864_gadow/1-1-0-39

6) Паўстанне 1863 года

http://bka.ucoz.ru/publ/pawstanne_1863_goda/1-1-0-44

7) Семіоціка паўстання Каліноўскага ў строі інсургентаў і літвінскіх патрыётаў.

http://bka.ucoz.ru/publ/semiocika_pawstannja_kalinowskaga_w_stroi_insurgentaw_i_litvinskikh_patryjotaw/1-1-0-45
Post A Comment | | Link


browse
my journal
March 2019