?

Log in

No account? Create an account
Рэканструкцыя БКА

Беларускі ўніфармолаг
Date: 2014-02-03 23:07
Subject: Арганізацыя і ўніфармалогія паўстанскага войска ў 1863-м годзе.
Security: Public
Tags:1863
1) Строй пяхоты і кавалерыі паўстанскага войска (праект 1861 года).

http://bka.ucoz.ru/publ/stroj_pjakhoty_i_kavaleryi_pawstanskaga_vojska_praehkt_1861_goda/1-1-0-13

2) Піка касінера мадэлі 1861 года.

http://bka.ucoz.ru/publ/pika_kasinera_madehli_1861_goda/1-1-0-14

3)  Піка касінера мадэлі 1794 года

http://bka.forum24.ru/?1-3-0-00000031-000-0-0-1380615126

4) Арганізацыя аддзелаў касінераў

http://bka.ucoz.ru/publ/arganizacyja_addzelaw_kasineraw/1-1-0-18

5) Зброя касінераў у Паўстанні 1863-1864 гадоў

http://bka.ucoz.ru/publ/zbroja_kasineraw_u_pawstanni_1863_1864_gadow/1-1-0-39

6) Паўстанне 1863 года

http://bka.ucoz.ru/publ/pawstanne_1863_goda/1-1-0-44

7) Семіоціка паўстання Каліноўскага ў строі інсургентаў і літвінскіх патрыётаў.

http://bka.ucoz.ru/publ/semiocika_pawstannja_kalinowskaga_w_stroi_insurgentaw_i_litvinskikh_patryjotaw/1-1-0-45
Post A Comment | | Flag | LinkБеларускі ўніфармолаг
Date: 2014-01-10 12:30
Subject: Уніфармалогія войска БНР
Security: Public
Беларускія вайсковыя фармацыі ў Летуве ў 1919-23 гг. Знакі рознасці, строй.

http://bka.ucoz.ru/publ/belaruskija_vajskovyja_farmacyi_w_letuve_w_1919_23_gg_znaki_roznasci_stroj/1-1-0-26

Першая Слуцкая Стралковая Брыгада.

http://bka.ucoz.ru/publ/pershaja_sluckaja_stralkovaja_brygada/1-1-0-22

Беларускія вайсковыя аддзелы пры Беларускай Вайсковай Камісіі.

http://bka.ucoz.ru/publ/belaruskija_vajskovyja_addzely_pry_belaruskaj_vajskovaj_kamisii/1-1-0-21

Эвалюцыя строя камбатантаў Станіслава Булак-Балаховіча.

http://bka.forum24.ru/?1-2-0-00000006-000-0-0-1389336968

Беларусы ў Латвіі ў пачатку 20-х гадоў 20 ст.

http://bka.ucoz.ru/publ/belarusy_w_latvii_w_pachatku_20_kh_gadow_20_st/1-1-0-27
Post A Comment | | Flag | Link


Беларускі ўніфармолаг
Date: 2013-09-24 07:34
Subject: Прысяга добраахводцаў-анцісталіністаў
Security: Public
Tags:Анцісталінізм
Прысяга добраахводцаў-анцісталіністаў

Прысяга БКА

Я, жаўнер Беларускай Краёвай Абароны, прысягаю на Ўсемагутнага Бога і жаўнерскі гонар, што буду верна служыць свайму Беларускаму Народу, сумленна i прыкладна выконваць усе загады сваіх камандзіраў і начальнікаў.
Я прысягаю, што ня выпушчу з рук зброі да тых пор, пакуль ня будзе ўстаноўлены поўны спакой і бясьпека ў нашых сёлах i гарадох, пакуль ня будзе зьншічаны на нашай зямлі апошні вораг Беларускага Народу.
Я прысягаю, што хутчэй аддам свае жыцьцё, чымся дапушчу, каб мая жонка і дзеці, бацькі і сёстры i ўвесь Беларускі Народ зноў цярпелі бальшавіцкі зьдзек і няволю.
Калі-ж з сваёй слабасьці ці злога намеру я парушу гэту прысягу, то няхай пакарае мяне Бог ганебнай сьмерцю здрадніка свайго Народу і Бацькаўшчыны.

Прысяга БСА

Як сын беларускай айчыны, клянуся ўсемагутным Богам і жаўнерскім гонарам сумленна служыць беларускаму народу і выконваць сумленна ўсе загады майго кіраўніцтва.
Я клянуся не выкарыстоўваць зброю супраць германскіх жаўнераў, калі яны спыняцца ў маёй вёсцы ці ў мястэчку для ўсталявання парадку; яны не зьяўляюцца ворагамі нашай зямлі.
Я клянуся, што загіну смерцю героя і не дазволю, каб мая жонка і дзеці, бацькі, браты і сёстры, і ўвесь беларускі народ зноў трапілі пад прыгнёт і катаванні бальшавікоў.
Калі я сваёй зьнямогай ці зламысна парушу гэту клятву, дык няхай мяне скарае Бог смертью здрадніка свайго народа і Радзімы.

Клятва-прысяга падправаднікоў СБМ

Маю шчырае жаданне і моцную волю служыць, працаваць і змагацца за шчасце і дабрабыт беларускага народа і Бацькаўшчыны.

Прысяга РОА

Я, верный сын моей Родины вступая добровольно в ряды Русской Освободительной Армии торжественно клянусь честно бороться против большевиков на благо моей Родины. В этой борьбе против общего врага на стороне германской армии и её союзников клянусь быть верным и бесприкословно повиноваться вождю и главнокомандующему всех освободительных армий Адольфу Гитлеру. Я готов во исполнение этой клятвы не щадить себя и свою жизнь.

Прысяга OD

Как верный сын своей родины, добровольно вступая в ряды ОД, я торжественно клянусь, что я честно буду бороться против большевизма и буду полностью как член ОД исполнять свои обязанности для защиты построения своей родины.
В этой освободительной борьбе, которая ведётся под защитой и с помощью Германских вооружённых сил, свято обещаю я верность и беспрекословное послушание Адольфу Гитлеру, как Фюреру в общей борьбе против большевизма.
Я готов за эту присягу всегда жертвовать своей жизнью.

Прысяга дабраахводцаў у Вермахце

Я преданный сын своей Родины, вступая в ряды Добровольной Освободительной Армии, торжественно клянусь, что буду честно бороться против большевизма, за благо своего народа.
В этой борьбе, на стороне Германии и её Союзных Армий, клянусь Адольфу Гитлеру, Вождю и Верховному Командующему Освободительной Армии, что буду верен в своей преданности и беспрекословно ему.
Я всегда готов отдать свою жизнь за выполнение настоящей присяги.

Прысяга жаўнераў Landung-Bataillon zur besonderen Verfugung "Dalwitz"

Я ..., уступая дабраахвотна ў беларускае войска, клянуся бязлітасна весці барацьбу з бальшавізмам, покуль Беларусь не стане самастойнай і незалежнай дзяржавай.
Post A Comment | | Flag | LinkБеларускі ўніфармолаг
Date: 2013-07-30 14:02
Subject: Саюзу Беларускай Моладзі 70 год.
Security: Public
Tags:СБМ
Краёвая школа кіраўнікоў СБМ у Альберцін

2 Comments | Post A Comment | | Flag | Link


Беларускі ўніфармолаг
Date: 2013-07-24 14:30
Subject: Саюзу Беларускай Моладзі 70 год.
Security: Public
Tags:СБМ
Жаночая секцыя СБМ.

Post A Comment | | Flag | Link


Беларускі ўніфармолаг
Date: 2013-06-10 07:36
Subject: Дальвіц
Security: Public
Tags:Дальвіц
Дэсантнік Дальвіца. Рэканструкцыя.

2 Comments | Post A Comment | | Flag | Link


Беларускі ўніфармолаг
Date: 2013-01-16 10:27
Subject: Паліцыя
Security: Public
Паліцыянт тылавога раёна Групы армій цэнтр. Рэканструкцыя.

sYuTa4uVJ14
1 Comment | Post A Comment | | Flag | LinkБеларускі ўніфармолаг
Date: 2012-06-22 13:34
Subject: ---------------------------------
Security: Public
Усім загінуўшым у сталінска-гітлераўскай бойне вечная памяць.
Post A Comment | | Flag | Link


Беларускі ўніфармолаг
Date: 2012-04-18 22:04
Subject: Краёвая Абарона ВКЛ у 1812 годзе
Security: Public
http://bka.forum24.ru/?1-1-0-00000039-000-0-0-1333565773
Post A Comment | | Flag | LinkБеларускі ўніфармолаг
Date: 2012-03-08 13:07
Subject: Рагатыўка. Рэканструкцыя.
Security: Public
Tags:1812


http://bka.forum24.ru/?1-1-0-00000012-000-0-0-1235543592
Post A Comment | | Flag | Link


browse
my journal
March 2019